maestro.subash @Tue 02 Jan 2018


जब जब "विशेषण"हरु व्याकरणमा अगाडि सरे "नाम"हरु अक्सर ओझेलमा परेको गुनासो गर्छन्।

maestro.subash @Sun 31 Dec 2017


मलाई क्यापसन दिइरहन पर्दैन😃😎 बस् यत्ति भन्छु " बाहिर जाडो छ तर साथहरु न्यानो छन्।"